Dịch vụ và giao dịch

Giao dịch trực tuyến

Hướng dẫn giao dịch tải về

Hỗ trợ nhà đầu tư

Biểu phí dịch vụ
Hướng dẫn rút nộp tiền tải về

Bảng giá chứng khoán

Bảng giá các sàn chứng khoán HSX, HNX, UPCOM...

Khách hàng cá nhân

Khách hàng cá nhân được MSC đặc biệt quan tâm và ưu tiên. Nhà đầu tư cá nhân được hưởng các ưu đãi sản phẩm dịch vụ giao dịch nhanh nhất, an toàn nhất và đặc biệt với phí giao dịch rẻ nhất thị trường.

Khách hàng tổ chức

MSC thiết kế những gói sản phẩm dịch vụ đặc thù dành riêng cho các tổ chức trong và ngoài nước phù hợp với quy mô đầu tư, đáp ứng tính tuân thủ và tiết kiệm chi phí.

Tin công bố