CÔNG TY CHỨNG KHOÁN GIÁ RẺ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Chứng khoán Mê Kông quyết định đổi tên, lên sàn trước 30/6/2018

Tin MSC - 10-10-2017

Chứng khoán Mê Kông đổi tên thành Chứng khoán HFT

CTCP Chứng khoán Mê Kông vừa công bố biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 ngày 9/10, thông qua một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, công ty thông qua chủ trương đăng ký giao dịch trên UpCOM tại HNX. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký việc niêm yết trong năm 2017 hoặc thời điểm khác trước 30/6/2018.

Công ty cũng thông qua việc đổi tên công ty thành tên mới là CTCP Chứng khoán HFT. Đồng thời công ty cũng thông qua việc giữ nguyên thành viên HĐQT đương nhiệm của nhiệm kỳ 2017-2021, sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT độc lập trong ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Theo BizLIVE

Đang xử lý...