CÔNG TY CHỨNG KHOÁN GIÁ RẺ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
MSC tổ chức đào tạo nội bộ về Chứng Quyền có đảm bảo

Tin MSC - 15-06-2017

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thêm sản phẩm mới là chứng quyền có bảo đảm (Covered warrant). Chứng quyền là công cụ tài chính cho phép người nắm giữ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) mua hoặc bán một tài sản cơ sở với giá được định trước (gọi là giá thực hiện) tại hoặc trước ngày đáo hạn.

Có hai loại chứng quyền. “Chứng quyền mua” có quyền nhưng không phải là nghĩa vụ được mua một tài sản cơ sở với mức giá được định trước vào ngày hôm trước ngày đáo hạn. “Chứng quyền bán” có quyền nhưng không phải là nghĩa vụ được bán một tài sản cơ sở với mức giá được định trước vào hoặc trước ngày đáo hạn.

Chứng quyền tương tự như sản phẩm quyền chọn (Option), là sản phẩm có tính đòn bẩy đầu tư. Nhà phát hành là bên thứ ba độc lập với tổ chức phát hành tài sản cơ sở, thường là các công ty chứng khoán.

Chứng quyền là một công cụ tài chính bậc cao, phức tạp và được phát triển trên nền tảng tài sản cơ sở. Chính vì vậy, để sản phẩm chứng quyền đi vào hoạt động và phát triển đòi hỏi phải có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và hết sức cẩn thận. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, điều đầu tiên phải chú trọng tới công tác đào tạo và trang bị kỹ càng các kiến thức về chứng quyền.

Hiểu được sự cần thiết của việc nâng cao hiểu biết về chứng quyền đối với sự chuyên nghiệp và phát triển bền vững của thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông đã tổ chức buổi đào tạo nội bộ với mục đích giúp cho toàn thể cán bộ, chuyên viên của công ty có được những kiến thức nền tảng vững chắc về sản phẩm chuẩn bị ra mắt này. Buổi đào tạo đã đạt được thành công ngoài mong đợi với sự chất lượng của bài giảng cũng như sự tranh luận hào hứng, sôi nổi của các cán bộ, chuyên viên MSC. Có thể nói MSC đã ở trong vị thế sẵn sàng để đón nhận sản phẩm mới của thị trường chứng khoán Việt Nam - Chứng quyền có bảo đảm.

Dưới đây là một số hình ảnh và tài liệu của buổi đào tạo.


Tìm hiểu về các loại CKPS


So sánh CW và một số loại CKPS khác


Buổi đào tạo diễn ra trong không khí sôi nổi

MSC_Tài liệu về Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant)

 

Đang xử lý...