CÔNG TY CHỨNG KHOÁN GIÁ RẺ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
MSC: Thông báo về Danh mục ký quỹ và quy định về giao dịch ký quỹ

Tin MSC - 28-09-2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC) trân trọng công bố Danh mục ký quỹ và một số quy định về giao dịch ký  quỹ. Danh mục và các quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 28/09/2017,

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài liệu đính kèm

MSC_Danh muc ky quy & mot so quy dinh lien quan

Đang xử lý...