CÔNG TY CHỨNG KHOÁN GIÁ RẺ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Hà Nội: Thành lập hai Cụm công nghiệp Ninh Hiệp và Duyên Thái

Tin thị trường - 19-06-2017

Theo quyết định, việc thành lập Cụm công nghiệp Ninh Hiệp do CTCP Đầu tư Hạ tầng 18 làm chủ đầu tư, địa điểm xây dựng tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, quy mô 63.6ha.

Việc thành lập Cụm công nghiệp nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm; tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch; tạo mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vào đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.

Về chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp (sản xuất hàng tiêu dùng: thủ công mỹ nghệ, trang thiết bị trường học, hàng dệt may, giày, hóa mỹ phẩm…; cơ khí, kim khí, điện, điện tử; công nghiệp chế biến; vật liệu xây dựng áp dụng công nghệ sản xuất gạch).

CTCP Đầu tư Hạ tầng 18 có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý cụm công nghiệp; UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Ninh Hiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý cụm công nghiệp; Sở Công thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND TP thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3644/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Khu công nghiệp có quy mô 18.3ha.

UBND TP giao CTCP Giao thông Hồng Hà có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý cụm công nghiệp;

UBND huyện Thường Tín có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Duyên Thái theo quy định hiện hành của Nhà nước; điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất (từ đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất khu công nghiệp thành đất cụm công nghiệp), báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sở Công thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND TP thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật./.

Đang xử lý...